Get Adobe Flash player
Hlavní stránka Hospodářská komise Komentář k vyúčtování dotace MF 2011

Úřední doba sekretariátu OFS Břeclav

Úterý - 13:00 - 16:00

Čtvrtek  -  9:00 - 16:00

Pátek   -   dle telefonické dohody

 

 

Fotogalerie OFS Břeclav: http://ofsbreclav.rajce.idnes.cz/?sort=albumName

Facebook OFS Břeclavhttps://www.facebook.com/ofsbreclav

Komentář k vyúčtování dotace MF 2011

 

Komentář k zúčtování dotace z MF ČR

- na činnost fotbalové mládeže

 

Fotbalové kluby (dále jen FK) obdrží od OFS Břeclav:

 

- smlouvu o poskytnutí dotace od OFS Břeclav ve třech vyhotoveních

- Přílohu č.1-Účelové vymezení státní podpory

- Přílohu č.2-Vyúčtování dotace z kap 398-VPS MF ČR-úprava pro KFSOFS včetně tabulky soupisu položek 3x

Vzor vyplněné Přílohy č.2 k dotaci z MF ČR z kapitoly 398-VPS-úprava pro FC,SK,TJ

- vzor vyplněných tabulek a formuláře

 

Na všech prvotních dokladech, které budou účtovány, musí být napsáno číslo dotace- označení na dokladech MF ČR 3982011.

Poznámka: prvotní doklad = např. faktura za autobus + bankovní výpis, kdy byla zaplacena

Bez tohoto čísla na prvotním dokladu nebude moci být dotace zúčtovaná. Teprve po označení prvotního dokladu se pořizuje čitelná fotokopie dokladu!!!!

 

Oddíly potvrdí (podpis a razítko předsedy TJ/SK pod který FK patří a dále zástupce FK) smlouvy o poskytnutí dotace, a doručí je na sekretatiát OFS spolu s vyplněným formulářem o dotaci, soupisem položek a kopiemi prvotních dokladů – každou fotokopii označí razítkem a podepíše odpovědný pracovník/hospodář, který bude zpracovávat Tabulku vyúčtování. Toto prosím stejně jako smluv ve TŘECH vyhotoveních!!! (Jedno vyhotovení zůstává fotbalovému oddílu, 1x FAČR, 1x OFS Břeclav). Je nutné mít i u formuláře vyúčtování 3 originály, nebo aspoň originál podpisy a razítko, nestačí udělat pouze fotokopie!!!

Dbejte také na to, aby bylo zřejmé, že vynaložené prostředky byly použity pro mládež a na činnost mládežnického oddílu!

UPOZORNĚNÍ: veškeré účetní doklady související s touto dotací musí být označeny symbolem 3982011. Archivace účetních dokladů vztahujících se k této dotaci je 10 let!

 

Oddíly po kontrole na OFS, obdrží obratem dotaci na účet uvedený na smlouvě o dotaci.

 

Prosím o kompletaci a doručení na OFS Břeclav v co možná  nejbližším termínu, aby se dali odstranit případné závady a nesrovnalosti a oddíl obdržel slíbené finanční prostředky od OFS co nejdříve, nejpozději však do 15. 10. 2011.

 

Oddíly, které se rozhodnou dotaci z prostředků MF ČR nevyužít, sdělí toto obratem na sekretariát OFS Břeclav. Dotace bude poté nabídnuta jiným fotbalovým klubům, dle rozhodnutí VV OFS Břeclav. Stejně bude postupováno i v případě, že klub nedoloží čerpání dotace do 15. 10. 2011.

 

Případné konkrétní dotazy odpoví :

 

Kamila Benčová

Hospodářka OFS Břeclav

Mobil: 608 760 350

E-mail: sekretariá Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

nebo:

Hana Rehová

Finanční oddělení

Českomoravský fotbalový svaz

Tel        +420 - 233 029 104

E-mail   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Aktualizováno (Neděle, 02 Říjen 2011 08:10)